Thư viện Lạc Hồng
Công nghệ gen

Ký hiệu xếp giá
572.8C455N
Dewey
572.8
Xuất bản
Tp. Hồ Chí Minh: Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh, 2007
Mô tả
402tr ; 24 cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
31/05/2010 10:03 AM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Cuốn sách trình bày những vấn đề sau: những hiểu biết cơ bản về công nghệ gen, công nghệ gen tế bào động vật, công nghệ gen tế bào thực vật, công nghệ gen vi sinh vật, an toàn công nghệ sinh học.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100012734  Còn  Rỗi          
100012735  Còn  Rỗi          
100012736  Còn  Rỗi          
100012737  Còn  Rỗi          
100012738  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 1046