Thư viện Lạc Hồng
Quản trị nhân sự

Ký hiệu xếp giá
658.3 NG527H
Dewey
658.3
Xuất bản
Tái bản lần thứ 9. - Lao động xã hội, 2010
Mô tả
502tr ; 24 cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
31/05/2010 01:49 PM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Cuốn sách này gồm những nội dung chính sau: Đại cương về quản trị tài nguyên nhân sự; hoạch định, tuyển mộ và tuyển chọn nhân viên; phát triển tài nguyên nhân sự; lương bổng và đãi ngộ; giao tế nhân sự.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100012709  Còn  Đang mượn  108003389  Trần Thị Kim Liên  11/01/2013 
100012708  Còn  Rỗi          
100012710  Còn  Rỗi          
100012711  Còn  Rỗi          
100012712  Thất lạc            
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 1874