Giáo trình Hệ điều hành Windows XP, Microsoft Powerpoint 2007, mạng internet

Ký hiệu xếp giá
005.44 V400NG
Dewey
005.44
Xuất bản
1. - Tp. Hồ Chí Minh: Giao thông vận tải, 2008
Mô tả
120tr ; 21 cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
31/05/2010 02:40 PM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Giáo trình này hướng dẫn sử dụng Hệ điều hành Windows XP, Microsoft Powerpoint 2007, mạng internet.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100011223  Còn  Rỗi          
100011274  Còn  Rỗi          
100011280  Còn  Rỗi          
100011282  Còn  Rỗi          
100011284  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 1286