Thư viện Lạc Hồng
Giáo trình Microsoft Excel 2007

Ký hiệu xếp giá
005.54V400NG
Dewey
005.54
Xuất bản
1. - Tp. Hồ Chí Minh: Giao thông vận tải, 2009
Mô tả
84tr ; 21 cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
31/05/2010 02:52 PM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Nội dung giáo trình này gồm : các khái niệm cơ bản trong excel, thao tác định dạng, thao tác dữ liệu, các hàm cơ bản, các hàm cấu trúc điều khiển, cơ sở dữ liệu trên bảng tính, data table, in ấn, vẽ biểu đồ.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100012674  Còn  Rỗi          
100012675  Còn  Rỗi          
100012676  Còn  Rỗi          
100012677  Còn  Rỗi          
100012678  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 418