Thư viện Lạc Hồng
Kỹ thuật lắp ráp, sửa chữa và bảo quản máy tính

Ký hiệu xếp giá
621.39PH104TH
Dewey
621.39
Xuất bản
Tái bản lần 2. - Thanh niên, 2009
Mô tả
155tr ; 24 cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
01/06/2010 02:36 PM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Sách trình bày: cấu trúc cơ bản, kỹ thuật lựa chọn và lắp ráp máy tính (giới thiệu chung, các bộ phận chính của máy tính, các bộ phận ngoại vi của máy tính, các chỉ tiêu kỹ thuật khi chọn máy tính, quy trình lắp ráp máy tính, phân khu ổ đĩa cứng và cài đặt chương trình); kỹ thuật sửa chữa, bảo quản và nâng cấp máy tính (sửa chữa bo mạch chính, sửa chữa bộ nguồn máy tính, sửa chữa màn hình máy tính, sửa chữa ổ đĩa cứng, bảo quản và nâng cấp máy tính.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100012684  Còn  Rỗi          
100012685  Còn  Rỗi          
100012686  Còn  Rỗi          
100012687  Còn  Rỗi          
100012688  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 1537