Thư viện Lạc Hồng
Giáo trình Microsoft Windows XP

Ký hiệu xếp giá
005.44D120TR
Dewey
005.44
Xuất bản
1. - Tp. Hồ Chí Minh: Thông tin và Truyền thông, 2009
Mô tả
43tr ; 21 cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
01/06/2010 03:32 PM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Nội dung giáo trình này gồm : máy tính và hệ điều hành Windows XP (tổng quan về máy tính, các thành phần cơ bản của máy tính, mạng máy tính, hệ điều hành Windows, sách bỏ dấu tiếng Việt trong Windows); Windows Explorer (tổng quan, mở Windows Explorer, thay đổi hình thức thể hiện trên khung trái, hiện ẩn cây thư mục trên khung trái, sắp xếp dữ liệu bên khung phải, quản lý thư mục và tập tin, quản lý đĩa với My Computer, My Network Places); Control Panel (khởi động, thay đổi cách diễn đặt ngày, giờ, số tiền tệ, quản lý font chữ, thay đổi màn hình Desktop, điều chỉnh ngày giờ của máy tính)
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100011212  Còn  Rỗi          
100011215  Còn  Rỗi          
100011217  Còn  Rỗi          
100012666  Còn  Rỗi          
100012667  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 1136