Thư viện Lạc Hồng
Lập trình Pascal : tập 2

Ký hiệu xếp giá
005.133B510V
Dewey
005.133
Xuất bản
Tái bản lần 5. - H.: Giáo dục, 2009
Mô tả
263tr ; 21 cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
10/06/2010 10:37 AM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Nội dung giáo trình này gồm : Tóm tắt lý thuyết và đề bài tập ( Mảng nhiều chiều, các thao tác trên xâu kí tự, kiểu tập hợp, mô phỏng đồ thị, kiểu bản ghi, kiểu file, kiểu con trỏ, vẽ đồ thị hàm số, các thuật toán tạo chuyển động trên đồ họa, các bài toán hình học, bài toán duyệt - thuật toán quay lui, đường đi Euler, chu trình Hamilton, các bài toán trên đồ thị); Chương trình.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100012242  Còn  Rỗi          
100012243  Còn  Rỗi          
100012244  Còn  Rỗi          
100012245  Còn  Rỗi          
100012246  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 782