Thư viện Lạc Hồng
Lập trình Pascal : tập 1

Ký hiệu xếp giá
005.133B510V
Dewey
005.133
Xuất bản
Tái bản lần 6. - H.: Giáo dục, 2009
Mô tả
199tr ; 21 cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
10/06/2010 10:48 AM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Nội dung giáo trình này gồm : phần lý thuyết và đề bài tập (Cấu trúc chương trình Pascal - các câu lệnh cơ bản, mảng một chiều - xâu kí tự, tệp văn bản, mảng hai chiều, các bài toán tìm kiếm trên mảng, bài toán sắp xếp trên mảng, làm quen với đồ họa, tô màu hình vẽ, các hình vẽ phức tạp, văn bản trên đồ họa, ôn tập các kiến thức cơ sở, thuật toán sinh hoán vị, thuật toán sinh tập hợp, một số bài toán tổ hợp, lập trình đệ quy) ; và phần chương trình.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100012237  Còn  Rỗi          
100012238  Còn  Rỗi          
100012239  Còn  Rỗi          
100012240  Còn  Rỗi          
100012241  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 1216