Thư viện Lạc Hồng
Giáo trình Công nghệ chế tạo máy : dùng cho các trường đào tạo hệ trung học chuyên nghiệp

Ký hiệu xếp giá
621.807P300T
Dewey
621.807
Xuất bản
Tái bản lần 2. - Giáo dục, 2006
Mô tả
276tr ; 24 cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
10/06/2010 11:06 AM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Nội dung giáo trình này gồm : Những vấn đề cơ sở của công nghệ chế tạo máy (khái niệm và định nghĩa, chất lượng gia công chi tiết, chuẩn và gá đặt, phương pháp thiết kế - quy trình công nghệ); Đặc trưng các phương pháp gia công cơ khí (chọn phôi và các phương pháp gia công chuẩn bị phôi, các phương pháp gia công mặt phẳng, các phương pháp gia công mặt trụ ngoài, các phương pháp gia công lỗ, các phương pháp gia công rãnh then - then hoa, các phương pháp gia công răng, gia công bề mặt định hình, gia công đặc biệt, gia công trên máy điều khiển số, quy trình công nghệ chế tạo các chi tiết điển hình); Công nghệ lắp ráp (cơ sở công nghệ lắp ráp, lắp ráp một số mối lắp điển hình.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100012349  Còn  Rỗi          
100012350  Còn  Rỗi          
100012351  Còn  Rỗi          
100012352  Còn  Rỗi          
100012353  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 1011