Thư viện Lạc Hồng
Giải quyết sự cố trong Access

Ký hiệu xếp giá
005.362 04Access
Dewey
005.362 04
Xuất bản
1. - H.: Thống kê, 1999
Mô tả
1077tr ; 20,5cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
07/08/2004 08:37 AM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Chương 1: Khai thác và sử dụng sức mạnh của vấn tin Chương 2: Thiết kế các mẫu biểu năng động và hữu dụng Chương 3: Thực hiện báo cáo như một mẫu biểu nghệ thuật Chương 4: Phát triển và phân phối các ứng dụng Chương 5: Làm chủ máy in Chương 6: Quản lý dữ liệu Chương 7: Truy tìm VBA trong Microsoft Chương 8: Tối ưu hóa ứng dụng của bạn Chương 9: Tận dụng giao diện người dùng Chương 10: Những liên quan với ứng dụng nhiều người Chương 11: Tận dụng Windows API Chương 12: Sử dụng OLE để mở rộng các ứng dụng
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100001099  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Tài liệu liên quan
Đang xem: 448