Thư viện Lạc Hồng
Bài tập Tin học đại cương Turbo Pascal

Ký hiệu xếp giá
005.133 076T450V
Dewey
005.133 076
Xuất bản
Tái bản lần 4. - H.: Giáo dục, 2009
Mô tả
156tr ; 24 cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
10/06/2010 03:20 PM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Nội dung của cuốn sách bao gồm: thuật toán; các thành phần cơ bản của Pascal; Các lệnh của Pascal; các kiểu dữ liệu liệt kê, miền con và tập hợp; kiểu mảng; kiểu xâu; kiểu bản ghi; chương trình con; tệp; đồ họa; các bài tập tổng hợp.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100012478  Còn  Rỗi          
100012479  Còn  Rỗi          
100012480  Còn  Rỗi          
100012481  Còn  Rỗi          
100012482  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 1266