Thư viện Lạc Hồng
Giáo trình Vận hành và sửa chữa thiết bị điện : sách dùng cho các trường đào tạo hệ trung học chuyên nghiệp và dạy nghề

Ký hiệu xếp giá
621.310 42NG527Đ
Dewey
621.310 42
Xuất bản
Tái bản lần 4. - H.: Giáo dục, 2010
Mô tả
220tr ; 24 cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
10/06/2010 03:36 PM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Nội dung của cuốn sách bao gồm: phần mở đầu là đại cương về các thiết bị điện; Máy điện không đồng bộ; Máy điện đồng bộ; Máy điện một chiều; Máy biến áp; Các khí cụ điện thường dùng trong hệ thống điều khiển máy điện.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100012354  Còn  Rỗi          
100012355  Còn  Rỗi          
100012356  Còn  Rỗi          
100012357  Còn  Rỗi          
100012358  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 593