Thư viện Lạc Hồng
Quản trị tài sản thương hiệu (Brand Equity Management) cuộc chiến giành vị trí trong tâm trí khách hàng

Ký hiệu xếp giá
658.827D561H
Dewey
658.827
Xuất bản
1. - Tp. Hồ Chí Minh: Thống kê, 2005
Mô tả
419tr ; 24 cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
10/06/2010 04:12 PM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Mục đích chính của quyển sách này nhằm giúp cho sinh viên và các danh nhân nhận thức rõ về tầm quan trọng và việc cần thiết xây dựng thương hiệu và đặc biệt là quản trị thương hiệu một cách hữu hiệu trong tình hình cuộc chiến thương hiệu đang diễn ra khốc liệt khắp nơi "một cuộc chiến giành vị trí trong tâm trí khách hàng".
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100012340  Còn  Rỗi          
100012341  Còn  Rỗi          
100012342  Còn  Rỗi          
100012343  Còn  Rỗi          
100012344  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 1046