Thư viện Lạc Hồng
Sửa chữa máy tính và thiết bị ngoại vi

Ký hiệu xếp giá
621.39L250T
Dewey
621.39
Xuất bản
Tái bản lần 2. - Giáo dục, 2009
Mô tả
256tr ; 24 cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
11/06/2010 02:46 PM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Nội dung sách gồm 3 phần: Phần kỹ thuật sửa chữa màn hình máy tính trình bày sơ đồ khối, nguyên lý hoạt động và kiến thức cơ bản về sửa chữa monitor analog, monitor digital và LCD là thiết bị hiển thị của bộ máy tính; phần kỹ thuật sửa chữa phần cứng máy tính trình bày sơ đồ khối, cấu trúc cơ bản của máy tính, phương pháp kiểm tra sửa chữa bộ nguồn, main, chip, RAM, ổ cứng, ổ mềm, ... quy trình lắp ráp một máy tính mới, cài đặt một số phần mềm cơ bản phục vụ cho việc sửa chữa; phần kỹ thuạt sửa chữa thiết bị ngoại vi trình bày sơ đồ khối, cấu trúc cơ bản và phương pháp kiểm tra sửa chữa chuột, bàn phím, máy in ...
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100012359  Còn  Rỗi          
100012360  Còn  Rỗi          
100012361  Còn  Rỗi          
100012362  Còn  Rỗi          
100012363  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Tài liệu liên quan
Đang xem: 1459