Thư viện Lạc Hồng
Lập trình Pascal : tập 3

Ký hiệu xếp giá
005.133B510V
Dewey
005.133
Xuất bản
Tái bản lần 4. - H.: Giáo dục, 2009
Mô tả
351tr ; 21 cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
11/06/2010 02:57 PM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Nội dung giáo trình này gồm : Tóm tắt lý thuyết và đề bài tập ( thủ tục và hàm, làm việc với file, số nguyên và hệ đếm, đồ họa, đa thức, biến đổi ma trận, số nguyên, tính sấp xỉ giá trị số, xử lý văn bản, vật lý và sinh học, âm nhạc và hội họa, trò chơi, các thuật toán hình học, sắp xếp, các thuật toán tối ưu, các bài toán thi học sinh giỏi); Chương trình.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100012220  Còn  Rỗi          
100012221  Còn  Rỗi          
100012222  Còn  Rỗi          
100012223  Còn  Rỗi          
100012224  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 996