Thư viện Lạc Hồng
Các vấn đề về lập trình Pascal

Ký hiệu xếp giá
005.133T120Đ
Dewey
005.133
Xuất bản
1. - Tp. Hồ Chí Minh: Thanh niên, 2008
Mô tả
333tr ; 21 cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
11/06/2010 03:05 PM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
File 1 (1.09MB)
Nội dung sách gồm: giới thiệu ngôn ngữ pascal; cấu trúc tổng quát của một chương trình pascal; các kiểu dữ liệu đơn giản; hằng, biến, biểu thức, câu lệnh, lệnh gán, lệnh ghép; xuất nhập dữ liệu; câu lệnh lựa chọn IF và CASE; câu lệnh lặp, ... ; giới thiệu phần mềm Turbo pascal; soạn thảo và chạy chương trình bằng phần mềm Turbo pascal; tìm kiếm, ...
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100012334  Còn  Rỗi          
100012335  Còn  Rỗi          
100012336  Còn  Rỗi          
100012337  Còn  Rỗi          
100012339  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 909