Thư viện Lạc Hồng
Quản trị CSDL với Access 97 - Phần căn bản

Ký hiệu xếp giá
005.362 068Access
Dewey
005.362 068
Xuất bản
1. - H.: Thống kê, 1997
Mô tả
357tr ; 27cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
07/08/2004 08:40 AM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Bài 1: Tạo CSDL: sử dụng Table Bài 2: Thao tác trên Table Bài 3: Vấn tin trên CSDL Bài 4: Minh họa vài trường hợp Query phổ biến Bài 5: Lập báo biểu trên CSDL Bài 6: Kỹ thuật thiết kế Report với đôi tay của bạn Bài 7: Minh họa vài trường hợp Report phổ biến Bài 8: Thiết kế mẫu nhập liệu Bài 9: Cải tiến Access Form : Combobox - Macro Bài 10: Công cụ Macro : Tab Control - Sub Form Spin Button Bài 11: Sự đồng bộ của số liệu: Main Form & Sub Form Bài 12: Tạo bảng điều khiển Bài 13: Bảo vệ & giao tiếp Bài 14: Tạo User Function và user Menu
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100001100  Thất lạc            
100001101  Còn  Rỗi          
100001102  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Tài liệu liên quan
Đang xem: 812