Giáo trình Kỹ thuật lập trình C: dùng cho sinh viên hệ cao đẳng

Ký hiệu xếp giá
005.133 N5766g 2010
Dewey
005.133
Xuất bản
Tái bản lần 2. - Bộ Giáo dục và Đào tạo, 2010
Mô tả
215tr ; 24 cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
11/06/2010 03:51 PM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Nội dung sách gồm: các khái niệm cơ bản; biểu thức và các phép toán trong C; nhập, xuất dữ liệu trong C; cấu trúc điều khiển trong C; hàm và cấu trúc chương trình; dữ liệu kiểu mảng; chuỗi ký tự; con trỏ và địa chỉ; cấp phát và giải phóng bộ nhớ động; hàm main có tham số - con trỏ hàm; dữ liệu kiểu cấu trúc; thao tác với tệp tin (file)
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt  10 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100012215  Còn  Rỗi          
100012216  Còn  Rỗi          
100012217  Còn  Rỗi          
100012218  Còn  Rỗi          
100012219  Còn  Rỗi          
100013035  Còn  Rỗi          
100013036  Còn  Rỗi          
100013037  Còn  Rỗi          
100013038  Còn  Rỗi          
100013039  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 805