Thư viện Lạc Hồng
Giáo trình Vẽ cơ khí với AutoCAD 2004

Ký hiệu xếp giá
604.202 85C500V
Dewey
604.202 85
Xuất bản
Tái bản lần 1. - H.: Giáo dục, 2008
Mô tả
179tr ; 24cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
12/06/2010 09:29 AM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Nội dung cuốn sách chủ yếu đề cập đến việc khai thác phần mềm AutoCAD Release 2004 để xây dựng hoàn chỉnh một bản vẽ cơ khí, đồng giới thiệu các lệnh tương đương của AutoCAD Release 2002.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100012470  Còn  Rỗi          
100012471  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 603