Thư viện Lạc Hồng
Giáo trình Lịch sử kinh tế

Ký hiệu xếp giá
330.09N527T
Dewey
330.09
Xuất bản
1. - H.: Đại học Kinh tế quốc dân, 2008
Mô tả
503tr ; 21 cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
12/06/2010 02:57 PM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Quyển sách này gồm hai phần: lịch sử kinh tế các nước ngoài và lịch sử kinh tế Việt Nam. Lịch sử kinh tế các nước ngoài đề cập đến kinh tế các nước tư bản chủ nghĩa, kinh tế nước Mỹ, Nhật, kinh tế các nước xã hội chủ nghĩa, kinh tế Liên Xô, Trung Quốc, kinh tế các nước đang phát triển, kinh tế các nước ASEAN. Lịch sử kinh tế Việt Nam đề cập đến kinh tế Việt Nam thời kỳ phong kiến, kinh tế Việt Nam trong thời kỳ thực dân pháp thống trị (1858-1945), kinh tế Việt Nam thời kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp (1945-1954), thời kỳ đất nước tạm thời bị chia cắt làm hai miền (1955-1975), thời kỳ 10 năm đầu sau khi đất nước được thống nhất (1976-1985), thời kỳ đổi mới (1986 đến nay)
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100012402  Còn  Rỗi          
100012403  Còn  Rỗi          
100012404  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 699