Thư viện Lạc Hồng
Access 97 - Bài mẫu ứng dụng trong quản lý tiệp liệu

Ký hiệu xếp giá
005.362 06Access
Dewey
005.362 06
Xuất bản
1. - H.: Thống kê, 1999
Mô tả
188tr ; 27cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
07/08/2004 10:10 AM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Phần 1: Cấu trúc các Table Phần 2: Các chuẩn bị - Form điều khiển Phần 3: Form sơ đồ biến động Phần 4: Các Form đặt hàng Phần 5: Các Form đặt hàng Phần 6: Các Form danh mục Phần 7: Các Form Tham khảo Phần 8: Các Form nhập liệu Phần 9: Các Form nhập liệu (Tiếp) Phần 10: Form chọn báo biểu Phần 11: Report : Tồn kho - Biến động Phần 12: Report : Đặt hàng Phần 13: Report : Thanh toán - chứng từ Phần 14: Report : Phân phối - danh mục - tình trang Phần 15: Report : Công nợ
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100001106  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Tài liệu liên quan
Đang xem: 727