Thư viện Lạc Hồng
Access 97 - Bài mẫu ứng dụng trong quản lý Kế toán theo luật thuế gia tăng

Ký hiệu xếp giá
005.362 657 068Access
Dewey
005.362 657 068
Xuất bản
1. - H.: Thống kê, 1999
Mô tả
344tr ; 27cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
07/08/2004 02:58 PM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Phần 1: Thiết kế cấu trúc - Các Table Phần 2: Chuẩn bị cho việc thiết kế - màng hình giao diện Phần 3: Nhóm công việc thu chi Phần 4: Nhóm công việc Tồn kho Phần 5: Nhóm công việc tiêu thụ Phần 6: Nhóm công việc Công nợ Phần 7: Nhóm công việc tài sản Phần 8: Nhóm công việc tổng hợp Phần 9: Nhóm công việc tổng kết Phần 10: Nhóm công việc danh mục Phần 11: Nhóm công việc trích lưu Phần 12: Nhập số đầu kỳ
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100001107  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 1015