Thư viện Lạc Hồng
Professional Java JDK

Ký hiệu xếp giá
005.133P96434
Dewey
005.133
Xuất bản
6. - Indianapolis, Indiana: Wiley Technology Pub., 2007
Mô tả
741tr ; 24 cm
ISBN
9780471777106
Ngôn ngữ
Anh
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Java
Ngày cập nhật
10/08/2010 02:23 PM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
This book includes: key Java language features and libraries; tools and techniques for developing java solutions; exploiting patterns in Java; developing effective user interfaces with JFC; persisting your application using files; persisting your application using databases; developing web applications using the model 1 architecture; developing web applications using the model 2 architecture; interacting with C/C++ using Java native interface; EJB 3 and the Java persistence API; communicating between Java components and components of other platforms; service oriented integration; Java security; packaging and deploying your java applications.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 2  Tầng 1 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
200001653  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 479