Thư viện Lạc Hồng
Access 97 - Bài mẫu ứng dụng trong quản lý kinh doanh

Ký hiệu xếp giá
005.362 658Access
Dewey
005.362 658
Xuất bản
1. - H.: Thống kê, 2002
Mô tả
339tr ; 27cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
07/08/2004 03:29 PM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Phần 1: Thiết kế cấu trúc Table Phần 2: Nhập hàng Phần 3: Xuất hàng hóa Phần 4: Xuất kê toa Phần 5: Xử lý tổng hợp Phần 6: Khai thác số liệu Phần 7: Kiểm kê thực tế Phần 8: Báo cáo hoạt động Phần 9: Trích lưu - Danh mục Phần 10: Giao diện - Menu
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100001108  Còn  Rỗi          
100001109  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Tài liệu liên quan
Đang xem: 1152