Thư viện Lạc Hồng
Churchill/Ford/Walker’s sales force management

Ký hiệu xếp giá
658.81 J73
Dewey
658.81
Xuất bản
10. - New York: McGraw-Hill/Irwin, 2009
Mô tả
480tr ; 26 cm
ISBN
9780073404851
Ngôn ngữ
Anh
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
sales
Ngày cập nhật
11/08/2010 10:59 AM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Brief contents: Part I: formulation of a sales program: the process of selling and buying; linking strategies and the sales role in the era of customer relationship management; organizing the sales effort; the strategic role of information in sales management - Part II: implementation of the sales program: salesperson performance: motivating the sales force; personal characteristics and sales aptitude: criteria for selecting salespeople; sales force recruitment and selection; sales training: objectives, techniques, and evaluation, salesperson compensation and incentives - Part III: evaluation and control of the sales program: cost analysis; evaluating salesperson performance.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 2  Tầng 1 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
200001661  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 1162