Thư viện Lạc Hồng
Moving to Ubuntu Linux

Ký hiệu xếp giá
005.432 G1353
Dewey
005.432
Xuất bản
1. - Upper Saddle River, N.J.: Assison Wesley, 2007
Mô tả
463tr ; 23 cm
ISBN
9780321427229
Ngôn ngữ
Anh
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ubuntu Linux
Ngày cập nhật
12/08/2010 03:59 PM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Brief contents: introducing Ubuntu; running and installing the Ubuntu live DVD; getting your hands dirty (desktop overview); navigating nautilus; customizing your desktop (or making your own); printers and other hardware; connecting to the internet; installing new applications; instant messaging, and IRC, too; surfing the net with firefox; evolution: email and more; evolution: keeping organized; openOffice.org writer (it was a dark and stormy night ...); openOffice.org calc (tables you can count on); openOffice.org impress (for when you need to impress someone); openOffice.org base; digital art with the GIMP; if music be the food of love ... (Ubuntu Linux Multimedia); would you like to play a game? (very serious fun); turning Ubuntu into Kubuntu; taking command af Ubuntu Linux.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 2  Tầng 1 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
200001329  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 368