Thư viện Lạc Hồng
MS Visual Foxpro 6.0 - Bài mẫu ứng dụng trong quản lý Kế toán

Ký hiệu xếp giá
005.362 057 068 Foxpro
Dewey
005.362 057 068
Xuất bản
1. - H.: Thống kê, 2001
Mô tả
346tr ; 27cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
07/08/2004 03:33 PM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Phần 1: Thếit kế cấu trúc các Table Phần 2: Quy định mối quan hệ Phần 3: Chứng từ thu chi Phần 4: Nhập xuất tồn kho Phần 5: Tiêu thụ hàng hóa Phần 6: Xử lý công nợ Phần 7: Tài sản cố định Phần 8: Tổng hợp số liệu Phần 9: Bảo trì hệ thống
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100001110  Còn  Rỗi          
100001111  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 1240