Thư viện Lạc Hồng
Database development and management

Ký hiệu xếp giá
005.74C4615
Dewey
005.74
Xuất bản
1. - Boca Raton, FL: Auerbach Publications, 2006
Mô tả
607tr ; 26 cm
ISBN
9780849333187
Ngôn ngữ
Anh
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Database
Ngày cập nhật
23/08/2010 10:01 AM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Brief contents: introduction to database systems; conceptual design and data modeling; table structure and normalization; transforming data models to relational databases; physical design and database implementation with SQL; querying databases; SQL procedures; database views, indexes, and cursors; accessing data; database application development; network databases; database administration; data analysis services; data mining.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 2  Tầng 1 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
200001696  Còn  Đang mượn  120000093  Lương Nguyễn Thành Danh  11/05/2021 
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 1004