Thư viện Lạc Hồng
Database development and management

Ký hiệu xếp giá
005.74C4615
Dewey
005.74
Xuất bản
1. - Boca Raton, FL: Auerbach Publications, 2006
Mô tả
607tr ; 26 cm
ISBN
9780849333187
Ngôn ngữ
Anh
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Database
Ngày cập nhật
23/08/2010 10:01 AM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Brief contents: introduction to database systems; conceptual design and data modeling; table structure and normalization; transforming data models to relational databases; physical design and database implementation with SQL; querying databases; SQL procedures; database views, indexes, and cursors; accessing data; database application development; network databases; database administration; data analysis services; data mining.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 2  Tầng 1 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
200001696  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 1176