Thư viện Lạc Hồng
Management challenges for the 21st century

Ký hiệu xếp giá
658D794
Dewey
658
Xuất bản
In lại. - USA: Elsevier Inc., 2006
Mô tả
181tr ; 23 cm
ISBN
9780750685092
Ngôn ngữ
Anh
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
23/08/2010 10:20 AM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Management Challenges in the 21st Century looks afresh at the future of management thinking and practice. The content revolves around two fundamental issues that are occuring simultaneously: changes in the world economy, and shifts in the practice of management. These developments, especially in developed countries are crucial in exploring and understanding the challenges of the future. Brief contents: Management's new paradigms; strategy-the new certainties; the change leader; information challenges; knowledge-worker productivity; managing oneself.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 2  Tầng 1 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
200001706  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Tài liệu liên quan
Đang xem: 648