Thư viện Lạc Hồng
Essential manager's manual

Ký hiệu xếp giá
658.4H477
Dewey
658.4
Xuất bản
2. - New York: Dorling Kindersley, 2008
Mô tả
864tr ; 22 cm
ISBN
9781405328388
Ngôn ngữ
Anh
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
manager
Ngày cập nhật
23/08/2010 02:36 PM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Brief contents: communicating clearly; managing time; making decisions; delegating successfully; motivating people; managing teams; managing meetings; presenting successfully; negotiating successfully; interviewing people; managing change; minimizing stress.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 2  Tầng 1 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
200001703  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 1187