Thư viện Lạc Hồng
Mastery of the financial accounting research system (FARS) through cases

Ký hiệu xếp giá
657.028 5W245
Dewey
657.028 5
Xuất bản
2. - Hoboken, N.J.: John Wiley & Sons, Inc., 2008
Mô tả
311tr ; 25 cm
ISBN
9780471741619
Ngôn ngữ
Anh
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
accounting
Ngày cập nhật
23/08/2010 02:51 PM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Brief contents: the financial accounting research system (FARS) primer; resources beyond the financial accounting reserch system (FARS); building your business vocabulary; brain teasers; cases to accompany the financial accouting research system (FARS).
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 2  Tầng 1 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
200001669  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 894