Thư viện Lạc Hồng
Objects have class!: An introduction to programming with java

Ký hiệu xếp giá
005.133P828
Dewey
005.133
Xuất bản
1. - Boston: McGraw-Hill, 2002
Mô tả
540tr ; 23 cm
ISBN
9780071122580
Ngôn ngữ
Anh
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
programming, java
Ngày cập nhật
23/08/2010 03:11 PM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Brief contents: computers, programs, and Java; writing programs; getting started; variables, expressions, and assignment; defining and creating multiple objects; interacting objects and events; making decisions; program testing; simple class extension; repetition; arrays; application programs; input and output; graphical user interface classes; class hierarchies; abtract data types and linked data structures; introduction to recursion; appendix: java reserved words; java primitive types; the java development kit; the animator.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 2  Tầng 1 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
200001618  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 1714