Thư viện Lạc Hồng
Oracle OCP introduction to oracle9i: SQL exam guide

Ký hiệu xếp giá
005.7585C853
Dewey
005.7585
Xuất bản
1. - McGraw-Hill, 2001
Mô tả
485tr ; 24 cm
ISBN
9780072195378
Ngôn ngữ
Anh
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Oracle
Ngày cập nhật
23/08/2010 03:26 PM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Brief contents: Part I: Preparing for OCP DBA exam I: introduction to SQL: overview of oracle databases; limiting sorting, and manipulating return data; advanced data selection in Oracle; subqueries; creating Oracle database objects; manipulating Oracle data; creating other database objects in Oracle;; user access control in Oracle - Part II: OCP Oracle9i practice exams.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 2  Tầng 1 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
200001620  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 1096