Thư viện Lạc Hồng
Data structures & other objects using C++

Ký hiệu xếp giá
005.133M224
Dewey
005.133
Xuất bản
3. - Boston: Pearson/Addison-Wesley, 2005
Mô tả
815tr ; 22 cm
ISBN
9780321197160
Ngôn ngữ
Anh
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Data structures, C++
Ngày cập nhật
25/08/2010 02:30 PM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Brief contents: the phases of software development; abstract data types and C++ classes; container classes; pointers and dynamic arrays; linked lists; software development with templates, iterators, and the STL; stacks; queues; recursive thinking; trees; tree projects; searching; sorting; derived classes and inheritance; graphs.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 2  Tầng 1 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
200001948  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 848