Thư viện Lạc Hồng
Operating system concepts

Ký hiệu xếp giá
005.43 S5821
Dewey
005.43
Xuất bản
8. - Hoboken, N.J.: John Wiley & Sons, Inc., 2010
Mô tả
972tr ; 26 cm
ISBN
9780470233993
Ngôn ngữ
Anh
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Operating system
Ngày cập nhật
30/08/2010 09:06 AM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Brief contents: overview; process management; process coordination; memory management; storage management; protection and security; distributed systems; special purpose systems; case studies.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 2  Tầng 1 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
200001685  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 1023