Thư viện Lạc Hồng
Java 5.0 program design

Ký hiệu xếp giá
005.133C6789
Dewey
005.133
Xuất bản
update edition. - New York: McGraw-Hill, 2010
Mô tả
919tr ; 24 cm
ISBN
9780071312813
Ngôn ngữ
Anh
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
30/08/2010 09:38 AM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Brief contents: background; Java basic; using objects; being classy; decisions; iteration; programming with methods and classes; arrays and collections; inheritance and polymorphism; exceptions; recursive problem solving; threads; testing and debugging.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 2  Tầng 1 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
200001629  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 798