Thư viện Lạc Hồng
Data structures and algorithms in C++

Ký hiệu xếp giá
005.133D793
Dewey
005.133
Xuất bản
3. - Boston, Mass.: Thomson Course Technology, 2005
Mô tả
758tr ; 24 cm
ISBN
9780534491826
Ngôn ngữ
Anh
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Data structures
Ngày cập nhật
30/08/2010 10:30 AM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Brief contents: object-oriented programming using C++; complexity analysis; linked lists; stacks and queues; recursion; binary trees; multiway trees; graphs; sorting; hashing; data compression; memory management; string matching.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 2  Tầng 1 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
200001633  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 741