Thư viện Lạc Hồng
MS Windows98 - Giao diện đồ họa

Ký hiệu xếp giá
005.368Windows98
Dewey
005.368
Xuất bản
1. - H.: Thống kê, 2000
Mô tả
183tr ; 27cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
16/08/2004 08:35 AM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Bài 1: Desktop - Taskbar Bài 2: My computer Bài 3: Control Panel Bài 4: Windows Explorer Bài 5: Dos Prompt Bài 6: Windows Accessories Bài 7: Soạn thảo và Wordpad Bài 8: Vẽ vời và Paint Bài 9: Gởi và nhận Fax Bài 10: Cài Internet và Email Bài 11: Dùng Internet và Email
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100001113  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Tài liệu liên quan
Đang xem: 571