Thư viện Lạc Hồng
Contemporary management

Ký hiệu xếp giá
658 J77
Dewey
658
Xuất bản
6. - Boston: McGraw-Hill/Irwin, 2009
Mô tả
730tr ; 28 cm
ISBN
9780073530437
Ngôn ngữ
Anh
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Managers, Managing
Ngày cập nhật
30/08/2010 04:02 PM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Brief contents: management; the environment of management; decision making planning, and strategy; organizing and controlling; leading individuals and groups; managing critical organizational processes.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 2  Tầng 1 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
200001649  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 198