Thư viện Lạc Hồng
Microsoft SQL server 2005: the complete reference

Ký hiệu xếp giá
004.36S5295
Dewey
004.36
Xuất bản
1. - New York: McGraw-Hill, 2007
Mô tả
645tr ; 23 cm
ISBN
9780072261523
Ngôn ngữ
Anh
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Microsoft SQL server
Ngày cập nhật
01/09/2010 02:07 PM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Brief contents: SQL server 2005 system and plafform architecture; administering SQL server 2005; programming SQL server 2005; working with SQL server 2005.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 2  Tầng 1 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
200001640  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 1610