Computer networks and internets: with Internet applications

Ký hiệu xếp giá
004.6 C7325
Dewey
004.6
Xuất bản
4. - Upper Saddle River, N.J.: Pearson/Prentice Hall, 2004
Mô tả
719tr ; 23 cm
ISBN
9780131236271
Ngôn ngữ
Anh
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Computer networks, internets
Ngày cập nhật
01/09/2010 02:21 PM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Brief contents: using and building internet applications; data transmission; packet transmission.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 2  Tầng 1 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
200001600  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 610