Thư viện Lạc Hồng
Creative problem solving for managers: developing skills for decision making and innovation

Ký hiệu xếp giá
658.403P964
Dewey
658.403
Xuất bản
2. - London; New York: Routledge, 2005
Mô tả
291tr ; 24 cm
ISBN
9780415345422
Ngôn ngữ
Anh
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
managers, decision making
Ngày cập nhật
01/09/2010 02:32 PM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Brief contents: creativity and its importance in business; blocks io creativity; theories of creativity and creativity problem solving process; objective finding, fact finding and problem finding/definition; morphological analysis and related techniques; brainstorming and its variants; lateral thinking and associated methods; synectics; paradigm-breaking techniques and some miscellaneous ideation methods; evaluation; implementing ideas; computer-assisted creative problem solving.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 2  Tầng 1 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
200001624  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 1158