Thư viện Lạc Hồng
Kỹ thuật thiết kế Website thương mại điện tử

Ký hiệu xếp giá
005.362 330 Web
Dewey
005.362 330
Xuất bản
1. - H.: Thanh niên, 2001
Mô tả
361tr ; 20,5cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
16/08/2004 09:36 AM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Chương 1: Cài đặt Webshop Chương 2: Khởi động Webshop Chương 3: Các thanh công cụ của Webshop Chương 4: Các đặc trưng và các tiến trình chính Chương 5: Các liên kết, các liên kết ánh xạ ảnh, các bookmark và các thanh điều hướng Chương 6: Các bảng của Webshop Chương 7: Site Manager Chương 8: Tạo các trang Web Chương 9: Các khung của Webshop Chương 10: Các form của Webshop Chương 11: Phát sinh và tải lên Website Chương 12: Bộ soạn thảo đồ họa Chương 13: Trình soạn thảo đồ họa - Các File Pattern Object Chương 14: Trình soạn thảo đồ họa - các đối tượng lịch Chương 15: Tạo các mẫu Webshop Chương 16: Hiệu chỉnh các thư viện của Webshop Chương 17: Dynamic HTML và các tờ kiểu xếp tầng Chương 18: Các trang động - Gửi Mail từ một Form Chương 19: Các trang động - bổ sung dữ liệu nhập Form và CSDL Chương 20: Các trang động - tạo truy vấn hoạc trang tìm kiếm Chương 21: Các trang động - đổi hướng các URL Chương 22: Các trang động - các Cookie và các thông tin
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100001123  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Tài liệu liên quan
Đang xem: 586