Thư viện Lạc Hồng
Triết học Mác - Lênin

Ký hiệu xếp giá
101.335 4Tr-M
Dewey
101.335 4
Xuất bản
4. - H.: Giáo dục, 1996
Mô tả
153tr ; 19cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
01/07/2004 03:50 PM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Phần III : Chủ nghĩa duy vật biện chứng về xã hội.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100000042  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 1725