Thư viện Lạc Hồng
Cách sử dụng 500 mẫu câu ngữ pháp tiếng Nhật: trình độ trung - thượng cấp

Ký hiệu xếp giá
495.65 T429E
Dewey
495.65
Xuất bản
Nhật Bản: Aruku, 1997
Mô tả
122tr ; 26 cm + phụ lục
ISBN
9784872346954
Ngôn ngữ
Nhật
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
30/09/2010 10:21 AM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100012804  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 983