Thư viện Lạc Hồng
Orcad 9 Pspice - Phần mềm phân tích mạch

Ký hiệu xếp giá
621.380 285 Orcad 9
Dewey
621.380 285
Xuất bản
1. - H.: Nxb. Trẻ, 2001
Mô tả
223tr ; 20,5cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
16/08/2004 10:11 AM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Phần 1: Một thoáng với Pspice A/D 1. Màn hình Pspice A/D Phần 2: Tóm lược các lệnh Menu 2. Các lệnh Menu Phần 3: Sử dụng chương trình 3. Chuẩn bị sơ đồ phân tích mạch 4. Tạo mô hình 5. Tạo mô hình linh kiện 6. Sử dụng đặc tính ABM 7. Cài đặt tham số 8. Phân tích DC 9. Phân tích AC và nhiễu âm 10. Phân tích Transient 11. Phân tích tham số và nhiệt độ 12. Phân tích Monte Carlo và độ nhạy 13. Phân tích dạng sóng 14. Những thành phần xuất khác 15. Tạo và sửa đổi các ký hiệu linh kiện
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100001129  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Tài liệu liên quan
Đang xem: 924