Thư viện Lạc Hồng
Pspice - Hướng dẫn sử dụng

Ký hiệu xếp giá
621.380 285 Pspice
Dewey
621.380 285
Xuất bản
1. - H.: Thống kê, 2001
Mô tả
432tr ; 20,5cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
16/08/2004 02:06 PM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Chương 1: Vẽ mạch điện trong Pspice Chương 2: Mô phỏng tương tự (Analog) trong Pspice 7.1 Chương 3: Mô phỏng số (Digital) t rong Pspice 7.1 Chương 4: Các bài tập thực hành trong Pspice 7.1 Chương 5: Các trình đơn trong Pspice Chương 6: Bài tập mô phỏng trong Pspice Chương 7: Cài đặt
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100001130  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Tài liệu liên quan
Đang xem: 821