Thư viện Lạc Hồng
Ứng dụng máy tính trong kỹ thuật hệ thống công nghiệp - Giáo trình

Ký hiệu xếp giá
005.362 6Ưn-N
Dewey
005.362 6
Xuất bản
1. - Tp. Hồ Chí Minh: Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh, 2002
Mô tả
136tr ; 24cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
16/08/2004 02:15 PM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Chương 1: Máy tính - Tổng quan và cấu trúc Chương 2: Hệ điều hành Chương 3: Mạng máy tính Chương 4: Phần mềm Lindo Chương 5: Phần mềm Lingo Chương 6: MS Excel căn bản Chương 7: Phân tích dữ liệu với MS Excel
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100001131  Còn  Rỗi          
100001132  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Tài liệu liên quan
Đang xem: 2822