Thư viện Lạc Hồng
CAD/CAM - Thiết kế và chế tạo có máy tính trợ giúp

Ký hiệu xếp giá
005.362 621 8 Cad/cam
Dewey
005.362 621 8
Xuất bản
1. - H.: Giáo dục, 2000
Mô tả
491tr ; 20,5cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
16/08/2004 03:01 PM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Chương 1: Mở đầu Phần I : Công nghệ thông tin - Cơ sở của CAD/CAM Chương 2: Biểu diễn và xử lý thông tin trong máy tính Chương 3: Cấu trúc và nguyên tắc hoạt động của máy tính Chương 4: Các thiết bị nhớ ngoài Chương 5: Phần mềm Phần II : Thiết kế có máy tính trợ giúp Chương 6: Những cơ sở của CAD Chương 7: Phần cứng trong CAD Chương 8: Phần mềm và CSDL đồ họa máy tính Chương 9: Cơ sở toán học của một số phép biến đổi hình học
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100001133  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 1314