Thư viện Lạc Hồng
Một số vấn đề chọn lọc của công nghệ thông tin và truyền thông

Ký hiệu xếp giá
004M458S
Dewey
004
Xuất bản
1. - H.: Khoa hoc và kỹ thuật, 2010
Mô tả
560tr ; 27 cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
28/10/2010 09:08 AM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Tài liệu tập hợp các công trình nghiên cứu được trình bày và thảo luận tại hội thảo quốc gia lần thứ XII " Một số vấn đề chọn lọc của công nghệ thông tin và truyền thông" chủ đề: phát hiện tri thức từ dữ liệu do Viện Công nghệ thông tin - Viện Khoa học và công nghệ Việt Nam và Trường Đại học Lạc Hồng tổ chức tại Biên Hòa , tỉnh Đồng Nai ngày 05 và 06/08/2009.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100012829  Còn  Rỗi          
100012830  Còn  Rỗi          
100017808  Còn  Rỗi          
100017809  Còn  Rỗi          
100017810  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 1240